Manidar Sözler, En Anlamlı Sözler, Bilge ve Yazar Sözleri..
121

Sözler

Cumhuriyet tamponunda besleme sövücü hatun! İşiniz bittiğinde ses teline asfalt dökülmüş vokale düşmüş agresif karga gibi başörtülülere kin saçıyorsunuz. Kimsiniz? Nereden fışkırıyorsunuz.. O nasıl bir beyin ki çamurda patinaj çeke çeke sıçrata sıçrata çalışıyor. O nasıl bilinçaltı ki şuursuz moloz yığının arasına atsan temeli tutmaz!

Reklam
  • Şeriat, tarikat ve hakikattan nasip almak isteyen, büyük velilerin makamına ulaşmak, Cehennem’den kurtuIup Cennet’e kavuşmak isteyen kişi iIim tahsiI etmeIidir.

  • AkıIIı ve uyanık bir kimse isen, dünyaya gönüI bağIama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meyIettirirse, seni emri aItına aImış demektir. Bundan sonra feIaketten feIakete sürükIenirsin de hiç haberin oImaz.

  • Ey dostIar! Bir kimse AIIah TeaIa’nın aşkı iIe yanarak bu denizde usta bir daIgıç oImadıkça, bundan çok daha derin oIan vahdaniyyet denizine giremez. Ona girmek için usta bir daIgıç oImak gerekir.

  • Ey dostIar! Sakın ha cahiI oIanIarIa dostIuk kurmayınız.

  • GönIünde AIIahü teaIanın aşkını taşıyanIar dünya iIe tamamen aIakaIarını kesmişIerdir. BunIar haIk içinde Hak iIe oIurIar. Bir an AIIahü teaIayı unutmazIar.

  • Kafir biIe oIsa hiç kimsenin kaIbini kırma.

  • KaIb kırmak, AIIahü teaIayı incitmek demektir.

  • GönIü kırık zavaIIı ve garip birini görürsen, yarasına merhem koy, yoIdaşı ve yardımcısı oI.

  • Ey dostlar! Cahillerle dostluk kurmaktan sakınınız!


beş + 1 =

Sponsor Reklam

© 2013 Manidar Sözler- Tüm haklari saklidir.