121

Sözler

Gözaltına alınmak mesele değil mesele İsrail’in alkışını alacak ne günah işledin? O alkışı alacak hangi ah vurdu ki seni o ahda müebbetsin. Eğer seni İsrail’in kan toplayan gazetesi destekliyorsa, o köpekler senin için uluyorsa sen devletin operasyonundan değil, mazlum ahının operasyonundan kork!


Reklam
 • OğuLcuğum! Konuştuğum İçin Pişman OLmuşumdur Ama Sustuğum İçin AsLa Pişman OLmadım.
 • badet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, Müdaafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.
 • Yemek, içmekte boğazına zarar verecek şeylerden koru.
 • Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, Kapı pencereden sakın Çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin.
 • Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun.
 • Ölümü hiçbir an unutma Ve ondan korkma Hayırlılar için ölüm üstün mükafattır Öyle ise ölüme hazırlan.
 • Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut Onlardan teşekkür bekleme Mükafatı Allah?tan bekle Emellerini O?nun ihsanına bağla.
 • Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut Amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış 1 Ey oğulcağızım,ciğerparem!Allah’ı tanı,ona hiçbir şeyi ortak koşma.
 • Bir cemaatta bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır Çünkü dil insanı ipe götürür.
 • Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap1 Kendi ölçüne göre söz söyle2 Herkesin hakkına riayet et.
 • Sırrını sakla.
 • Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.
 • Ahmak cahil kimseden uzak dur.
 • Aklı başında bilgin dostu tercih et.
 • Hayırlı işler uğrunda gayret sarf etmekten geri durma.
 • Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.
 • Delil ve ispatını hazırladıktan sonra söz söyle.
 • Gençlik zamanını ganimet bil.
 • Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun.
 • Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster.
 • İyi bir üstadı baba yerinde tut.
 • Masraflarını gelirlerine göre ayarla.
 • Her işte ortalama davran.
 • Cömertliği adet et.
 • Misafire ne hizmet gerekirse yap.
 • birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.
 • Herkesle hoş geçin.
 • Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et.
 • Vücudunu ve üstünü başını temiz tut.
 • Herkese kendi ölçüsüne göre muamelede bulun.
 • Az yemeyi,az uykuyu ,az konuşmayı kendine adet et.
 • Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.
 • Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap.
 • Bilmediğin şeyde ustalık taslama.
 • Kadına ve çocuğa sır söyleme.
 • Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme.
 • Hiçbir şeye karşı kayıtsız davranma.
 • Yarım kalmış birisi olmuş sayma.
 • Senden büyüklerle şakalaşma.
 • Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma.
 • Eski münakaşaları anma.
 • Başkasının menfaatine ortaklık etme.
 • Malını dosta düşmana teşhir etme(gösteriş yapma).
 • Akrabalarınla ilişkilerini kesme,onlara yakınlık göster.
 • İyi kimselerin aleyhinde söz söyleme.
 • Halkın ittifakla üzerinde durduğu şeye sende uygunluk göster.
 • Kendini beğenme.
 • Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.
 • Herkesin yanında dişlerini ayıklama.
 • Ağzını burnunu sessiz temizle .
 • Bir kimseye karşı üstünlük taslayarak çalım satma.
 • Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.
 • Bir kimseyi başkasının yanında mahcup düşürme.
 • Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma.
 • Gülünç söz söylemekten çekin.
 • Kendini kadınlar gibi süsleme.
 • Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme.
 • Çocukların keyfine uyma.
 • Diline sahip ol.
 • Herkese karşı saygılı davran.
 • Kötü kimselerle arkadaş olma.
 • Kavga ve gürültüden uzak dur.
 • Kuvvetini denemeye çalışma.
 • İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.
 • Kendi ekmeğini başkaların sofrasında yeme.
 • Acele iş görme.
 • Dünya işleri için kendini fazla üzme.
 • Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.
 • Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle.
 • Bir kimse konuşurken araya laf karıştırma.
 • Güneş doğacağı vakitlerde uyuma.
 • Sağa sola bakma daima önüne bak.
 • Misafir yanında bir kimseyi azarla.
 • Misafire iş buyurma.
 • İşsiz güçsüz serseri adamların yanında oturma.
 • Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme.
 • Hem fodul,hem kibirli olmaktan sakın.
 • Kendin küçük düşürüp horlatacak dereceye varmamak şartıyla herkese karşı nezaketle muamele et.
 • Tevazudan ayrılma(Alçak gönüllü ol) .
 • Ömrün boyunca Allah’a ihlas ile yönel ve ona güven.
 • Oğlum dostları bir şeyini reddetme.
 • Sabrın başlangıcı zor , sonu tatlıdır.
 • Adalet öyle bir binadır ki,asla viran olmaz.
 • Doğru konuş fakat sert olmasın.
 • Çok yeme, sıcak yeme ,çiğ yeme.
 • Yemeğe tok, ilme aç ol.
 • Halka yakın ol,doğru konuş.
 • Şüphe seni kimse ile dost etmez.
 • Düşman daima düşmandır.
 • Mal biriktirenle ilmi saklayan bu dünyaya hasret gider.
 • Ekmekle tuz ikram edenin bile iyiliğini unutma ,hakkında dua et.
 • Sorulmadan hiçbir şeye karışma.
 • Fesatçılarla yaşayanların huyları onlara da geçer.
 • Acele etmek sabra mani olur;muradına erişemezsin.
 • Nankörlere yakın durma,iyilik ve öğütlerin kaybolur.
 • İyilikte dost düşman ayırma.
 • Susmak selamet kapısını açan tek anahtardır.
 • Güzellik,huy fenalığını ve cehaletini gidermez.
 • Cömert ol ki,itibarın artsın İnsanı yükselten akıldır .
 • Şükür nimeti bereketlendirir.
 • İdaresi az mal israf edilen maldan iyidir;çünkü idare edilen mal çoğalır,israf edilen mal azalır.
 • Başkasına akıl vereceğine kendi malını kaybetme.
 • Küçüğünü hor görme;küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur.
 • Halk sende olmayanla seni överse aldanma.
 • Doğru da olsa yemin etme.
 • İyilik dost kazandırır .
 • Sabır murada ,kanaat zenginliğe götürür.
 • Olgun insanın miheng taşı akıl danışmak,güler yüz ,nefse hakimiyet ,acıya katlanmaktır.
 • Yürüyüşün kararlı olsun.
 • Bağırıp çağırma seslerin en kötüsüdür.
 • Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı.
 • Elde edilen hikmeti sözler,balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye inerler Bunlar ,çekilen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır.
 • Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar.
 • Büyüğü olmayan kimse başını taşa vurur.
 • Balta bedeni,acı söz canı yaralar.
 • Servet düşmanlığı insana ıstırap verir.
 • Sus ve düşün ;dil belasından kurtulmanın devası bunlardır.
 • Büyüklere karşı ne diren ,ne de karşı gel.
 • İnsanın vefakar malı ahiret için biriktirdiğidir El için toplanan ,miras bırakılan lakin ahirette hesabı verilen mal vefakar mal değildir.
 • Seni anlamayanlara uğrama.
 • Dost edineceğin insanı önce kızdır,yaptıklarını incele ve kararını öyle ver.
 • Gündüzleri hiç ,geceleri az uyu.
 • Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır.
 • Yemekten sonra yürümek gereklidir.
 • Ayağını sıcak,başını serin tut.
 • Devlet adamını ve hanımını sırdaş edinme.
 • Alçak adama borçlanma.
 • Sağlık için;çiğ yeme, sıcak yeme , çok yeme.
 • Günahın zerresinden bile kaçGazaba uğrayacakmışsın gibi Allah’tan kork Lakin ümidin korkundan fazla olsun.
 • En iyi nimet iyi huylu olmaktır.
 • Sözüne sadık ol.
 • Akranınla sohbet et.
 • Herkese yumuşak ol.
 • Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.
 • Dosdoğru ol.
 • Başına gelene sabret.
 • İyi kişilerle arkadaş ol.
 • Dilini küfür sözlerden koru.
 • Sadakayı terk etme,zekatı men etme.
 • Popüler Sözler

  Bu kadar yüzsüz değilim ama bu son görüşüm olur diye korkuyorum…

  — Şahin BABAT

  Sponsor Reklam

  © 2013 Manidar Sözler- Tüm haklari saklidir.