Manidar Sözler, En Anlamlı Sözler, Bilge ve Yazar Sözleri..
121

Sözler

Cumhuriyet tamponunda besleme sövücü hatun! İşiniz bittiğinde ses teline asfalt dökülmüş vokale düşmüş agresif karga gibi başörtülülere kin saçıyorsunuz. Kimsiniz? Nereden fışkırıyorsunuz.. O nasıl bir beyin ki çamurda patinaj çeke çeke sıçrata sıçrata çalışıyor. O nasıl bilinçaltı ki şuursuz moloz yığının arasına atsan temeli tutmaz!

Reklam
 • OğuLcuğum! Konuştuğum İçin Pişman OLmuşumdur Ama Sustuğum İçin AsLa Pişman OLmadım.
 • badet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, Müdaafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.
 • Yemek, içmekte boğazına zarar verecek şeylerden koru.
 • Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, Kapı pencereden sakın Çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin.
 • Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun.
 • Ölümü hiçbir an unutma Ve ondan korkma Hayırlılar için ölüm üstün mükafattır Öyle ise ölüme hazırlan.
 • Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut Onlardan teşekkür bekleme Mükafatı Allah?tan bekle Emellerini O?nun ihsanına bağla.
 • Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut Amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış 1 Ey oğulcağızım,ciğerparem!Allah’ı tanı,ona hiçbir şeyi ortak koşma.
 • Bir cemaatta bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır Çünkü dil insanı ipe götürür.
 • Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap1 Kendi ölçüne göre söz söyle2 Herkesin hakkına riayet et.
 • Sırrını sakla.
 • Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.
 • Ahmak cahil kimseden uzak dur.
 • Aklı başında bilgin dostu tercih et.
 • Hayırlı işler uğrunda gayret sarf etmekten geri durma.
 • Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.
 • Delil ve ispatını hazırladıktan sonra söz söyle.
 • Gençlik zamanını ganimet bil.
 • Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun.
 • Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster.
 • İyi bir üstadı baba yerinde tut.
 • Masraflarını gelirlerine göre ayarla.
 • Her işte ortalama davran.
 • Cömertliği adet et.
 • Misafire ne hizmet gerekirse yap.
 • birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.
 • Herkesle hoş geçin.
 • Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et.
 • Vücudunu ve üstünü başını temiz tut.
 • Herkese kendi ölçüsüne göre muamelede bulun.
 • Az yemeyi,az uykuyu ,az konuşmayı kendine adet et.
 • Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.
 • Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap.
 • Bilmediğin şeyde ustalık taslama.
 • Kadına ve çocuğa sır söyleme.
 • Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme.
 • Hiçbir şeye karşı kayıtsız davranma.
 • Yarım kalmış birisi olmuş sayma.
 • Senden büyüklerle şakalaşma.
 • Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma.
 • Eski münakaşaları anma.
 • Başkasının menfaatine ortaklık etme.
 • Malını dosta düşmana teşhir etme(gösteriş yapma).
 • Akrabalarınla ilişkilerini kesme,onlara yakınlık göster.
 • İyi kimselerin aleyhinde söz söyleme.
 • Halkın ittifakla üzerinde durduğu şeye sende uygunluk göster.
 • Kendini beğenme.
 • Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.
 • Herkesin yanında dişlerini ayıklama.
 • Ağzını burnunu sessiz temizle .
 • Bir kimseye karşı üstünlük taslayarak çalım satma.
 • Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.
 • Bir kimseyi başkasının yanında mahcup düşürme.
 • Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma.
 • Gülünç söz söylemekten çekin.
 • Kendini kadınlar gibi süsleme.
 • Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme.
 • Çocukların keyfine uyma.
 • Diline sahip ol.
 • Herkese karşı saygılı davran.
 • Kötü kimselerle arkadaş olma.
 • Kavga ve gürültüden uzak dur.
 • Kuvvetini denemeye çalışma.
 • İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.
 • Kendi ekmeğini başkaların sofrasında yeme.
 • Acele iş görme.
 • Dünya işleri için kendini fazla üzme.
 • Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.
 • Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle.
 • Bir kimse konuşurken araya laf karıştırma.
 • Güneş doğacağı vakitlerde uyuma.
 • Sağa sola bakma daima önüne bak.
 • Misafir yanında bir kimseyi azarla.
 • Misafire iş buyurma.
 • İşsiz güçsüz serseri adamların yanında oturma.
 • Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme.
 • Hem fodul,hem kibirli olmaktan sakın.
 • Kendin küçük düşürüp horlatacak dereceye varmamak şartıyla herkese karşı nezaketle muamele et.
 • Tevazudan ayrılma(Alçak gönüllü ol) .
 • Ömrün boyunca Allah’a ihlas ile yönel ve ona güven.
 • Oğlum dostları bir şeyini reddetme.
 • Sabrın başlangıcı zor , sonu tatlıdır.
 • Adalet öyle bir binadır ki,asla viran olmaz.
 • Doğru konuş fakat sert olmasın.
 • Çok yeme, sıcak yeme ,çiğ yeme.
 • Yemeğe tok, ilme aç ol.
 • Halka yakın ol,doğru konuş.
 • Şüphe seni kimse ile dost etmez.
 • Düşman daima düşmandır.
 • Mal biriktirenle ilmi saklayan bu dünyaya hasret gider.
 • Ekmekle tuz ikram edenin bile iyiliğini unutma ,hakkında dua et.
 • Sorulmadan hiçbir şeye karışma.
 • Fesatçılarla yaşayanların huyları onlara da geçer.
 • Acele etmek sabra mani olur;muradına erişemezsin.
 • Nankörlere yakın durma,iyilik ve öğütlerin kaybolur.
 • İyilikte dost düşman ayırma.
 • Susmak selamet kapısını açan tek anahtardır.
 • Güzellik,huy fenalığını ve cehaletini gidermez.
 • Cömert ol ki,itibarın artsın İnsanı yükselten akıldır .
 • Şükür nimeti bereketlendirir.
 • İdaresi az mal israf edilen maldan iyidir;çünkü idare edilen mal çoğalır,israf edilen mal azalır.
 • Başkasına akıl vereceğine kendi malını kaybetme.
 • Küçüğünü hor görme;küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur.
 • Halk sende olmayanla seni överse aldanma.
 • Doğru da olsa yemin etme.
 • İyilik dost kazandırır .
 • Sabır murada ,kanaat zenginliğe götürür.
 • Olgun insanın miheng taşı akıl danışmak,güler yüz ,nefse hakimiyet ,acıya katlanmaktır.
 • Yürüyüşün kararlı olsun.
 • Bağırıp çağırma seslerin en kötüsüdür.
 • Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı.
 • Elde edilen hikmeti sözler,balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye inerler Bunlar ,çekilen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır.
 • Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar.
 • Büyüğü olmayan kimse başını taşa vurur.
 • Balta bedeni,acı söz canı yaralar.
 • Servet düşmanlığı insana ıstırap verir.
 • Sus ve düşün ;dil belasından kurtulmanın devası bunlardır.
 • Büyüklere karşı ne diren ,ne de karşı gel.
 • İnsanın vefakar malı ahiret için biriktirdiğidir El için toplanan ,miras bırakılan lakin ahirette hesabı verilen mal vefakar mal değildir.
 • Seni anlamayanlara uğrama.
 • Dost edineceğin insanı önce kızdır,yaptıklarını incele ve kararını öyle ver.
 • Gündüzleri hiç ,geceleri az uyu.
 • Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır.
 • Yemekten sonra yürümek gereklidir.
 • Ayağını sıcak,başını serin tut.
 • Devlet adamını ve hanımını sırdaş edinme.
 • Alçak adama borçlanma.
 • Sağlık için;çiğ yeme, sıcak yeme , çok yeme.
 • Günahın zerresinden bile kaçGazaba uğrayacakmışsın gibi Allah’tan kork Lakin ümidin korkundan fazla olsun.
 • En iyi nimet iyi huylu olmaktır.
 • Sözüne sadık ol.
 • Akranınla sohbet et.
 • Herkese yumuşak ol.
 • Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.
 • Dosdoğru ol.
 • Başına gelene sabret.
 • İyi kişilerle arkadaş ol.
 • Dilini küfür sözlerden koru.
 • Sadakayı terk etme,zekatı men etme.

 • − 1 = yedi

  Sponsor Reklam

  © 2013 Manidar Sözler- Tüm haklari saklidir.